Reserveren uitsnede
HEV gold bg

Privacy statement

De website van Heinde & Ver is eigendom van Heinde & Ver Franchise B.V. Heinde & Ver beschermt en beveiligt persoonlijke gegevens zorgvuldig.

De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Heinde & Ver Franchise B.V. houdt zich aan de eisen die hiervoor gesteld zijn. Heinde & Ver Franchise B.V. kan de gegevens verkregen via deze website opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Heinde & Ver.

Heinde & Ver Franchise B.V. is gerechtigd samen te werken met partners en kan de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Heinde & Ver Franchise B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Heinde & Ver trachten alleen met partijen samen te werken die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Heinde & Ver verstrekt persoonlijke gegevens zonder toestemming niet aan derden.

Het verwerken van gegevens

Heinde & Ver kan jouw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Heinde & Ver.

Bescherming van persoonsgegevens

Heinde & Ver werkt met procedures om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

Heinde & Ver Franchise B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

HEV gold bg

Volg je ons al op Facebook en Instagram ?